Behandelconcept

stress bij een zwangere vrouwEen kinderwens hebben, zwanger zijn, bevallen, het zijn levensfases die specifieke vragen en gevoelens oproepen. Gevoelens van blijdschap, maar soms ook onzekerheid, angst of somberheid. Dat u moet wennen aan de nieuwe situatie, is normaal. Maar als u het gevoel heeft dat u er niet uitkomt, of als de gevoelens of gedachten het dagelijkse leven negatief beïnvloeden, dan is het verstandig hulp te zoeken.

Psyche en Zwangerschap biedt generalistische basis ggz (GB GGZ) (voorheen:  eerstelijnspsychologische zorg) aan zwangere en pas bevallen vrouwen met psychische problemen en aan vrouwen met psychische klachten tijdens een fertiliteitstraject. De zorg wordt geboden door GZ-psychologen. Wij werken zelfstandig, elk vanuit onze eigen praktijk. Op deze website bundelen wij de informatie over onze gezamenlijke specialisatie.

U kunt snel bij ons terecht, zo nodig ook (vlak) na de bevalling. Dit voorkomt dat de klachten verergeren. Wilt u zich aanmelden? Vul hier het formulier in >>

Lees hier alles over Tarieven en verzekeraars >>

Behandelconcept

Het behandelconcept van Psyche en Zwangerschap richt zich met name op cliënten met lichte tot matig ernstige psychologische klachten. Vrouwen die een psycholoog van Psyche en Zwangerschap bezoeken hebben bijvoorbeeld problemen of vragen op het gebied van:

 • Somberheid en depressie
 • Angsten (bijvoorbeeld voor de bevalling of het moederschap)
 • Traumatische bevalling of trauma’s in het verleden
 • Verwerken van verlies, rouw
 • Zorgen rond vruchtbaarheidsproblematiek
 • Zorgen rondom de 20-weken echo
 • Dilemma rond abortus
 • Werkgerelateerde problemen
 • Relatieproblemen
 • Aanpassingsproblemen

Ook lichtere klachten verdienen behandeling omdat dan middels een korte behandeling problemen in de toekomst voorkomen kunnen worden.

Praktijkvoorbeelden:

1.
Een 32-jarige vrouw meldt zich op de advies van de verloskundige aan wanneer zij 16 weken zwanger is van haar tweede kindje. Ze is in tegenstelling tot haar eerste bevalling nu heel erg angstig voor de bevalling. Haar eerste bevalling heeft zij als zeer traumatisch ervaren en het heeft even geduurd voordat zij weer zwanger is geworden. Nu heeft angstdromen en kan niet zonder emotioneel te worden praten over haar bevalling. Na een EMDR behandeling kijkt zij met spanning, maar zonder angst naar haar komende bevalling. Ze was in staat een goed bevallingsplan te maken met haar verloskundigen zonder in tranen uit te barsten.

2.
Een 30-jarige vrouw wordt twee weken na haar bevalling verwezen door de verloskundige.
Zij heeft last van de gedachte dat ze haar kind kan laten vallen en durft niet alleen thuis te zijn met haar dochter.
Er is een blanco psychiatrisch verleden, er zijn geen beperkingen in haar functioneren. Na voorlichting over dwanggedachten en de etiologie van de inhoud geeft zij in het tweede gesprek aan geen last meer te hebben van de gedachte haar kind te kunnen laten vallen.
Het contact wordt afgesloten.

3.
Een 34-jarige vrouw komt met depressieve klachten en een onvervulde kinderwens. De behandelaar bekijkt samen met de cliënt in hoeverre haar onvervulde kinderwens een rol speelt bij het ontstaan en voortduren van haar depressie.
Er wordt uitgebreid stilgestaan bij de medische geschiedenis en in welk vruchtbaarheidstraject ze zit. Ook wordt de partner van de cliënt uitgenodigd om te kijken hoe hij in het proces staat en hoe ze samen met deze problematiek omgaan.
Naast de richtlijnen die gevolgd worden voor het behandelen van een depressie wordt er extra aandacht besteed aan de situatie waarin de cliënt zich bevindt.

Psyche en Zwangerschap richt zich niet op psychiatrische klachten zoals een (kraambed)psychose, schizofrenie of mensen bij wie sprake is van ernstige verslavings- of persoonlijkheidsproblematiek.

Wilt u zich aanmelden? Vul hier het formulier in >>

Aanmelding en behandeling

Verwijzing:

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van de verzekering heeft u een verwijsbrief nodig van de huisarts of van uw bedrijfsarts. Hierin moeten de volgende gegevens staan:

 • Naam en AGB-code huisarts
 • Datum verwijsbrief, moet voor een behandeling zijn afgegeven
 • Vermoeden van diagnose
 • Korte beschrijving van de klachten

Intake en behandeling:

Wilt u bij het eerste gesprek het volgende meenemen:

 • Verwijsbrief huisarts
 • Verzekeringspasje
 • Identiteitsbewijs

Tijdens de intake wordt ingeschat welke behandeling bij uw zorgvraag past. Dit is afhankelijk van de ernst en complexiteit van uw problematiek. De behandeling kan bestaan uit gesprekken, e-mailcontacten, (test-)diagnostiek en verslaglegging. Ook kan de behandelaar u een internetbehandeling adviseren.

Wilt u zich aanmelden? Vul hier het formulier in >>

Lees hier alles over Tarieven en verzekeraars >>