Na de bevalling

Niet alle vrouwen landen na de bevalling op een roze wolk. Na een moeizame bevalling is de kans op psychische klachten nog groter.

Het behandelconcept van Psyche en Zwangerschap richt zich op cliënten met lichte tot matig ernstige psychologische klachten. Pas bevallen vrouwen die een psycholoog van Psyche en Zwangerschap bezoeken hebben bijvoorbeeld problemen of vragen op het gebied van:

  • Een traumatische bevalling
  • Somberheid en (post-partem)depressie
  • Psychische klachten na afbreken zwangerschap
  • Aanpassingsproblemen (wennen aan de nieuwe situatie)
  • Moederschap / ouderschap
  • Balans werk en privé
  • Relatieproblemen
  • Angst
  • Overmatige zorgen

Ook lichtere klachten verdienen behandeling omdat dan met een korte behandeling problemen in de toekomst voorkomen kunnen worden.

Praktijkvoorbeeld:

Een 30-jarige vrouw wordt twee weken na haar bevalling verwezen door de verloskundige. Zij heeft last van de gedachte dat ze haar kind kan laten vallen en durft niet alleen thuis te zijn met haar kind. Er is een blanco psychiatrisch verleden en er zijn geen beperkingen in haar functioneren. Na voorlichting over de werking en oorzaak van de dwanggedachten geeft zij in het tweede gesprek aan geen last meer te hebben van de gedachte haar kind te kunnen laten vallen. Het contact wordt afgesloten.

Een cursus om makkelijker door “de tropentijd” te komen:

Opdat geen moeder meer hoeft te zeggen: “Waarom heeft niemand mij dit ooit verteld!?”

Ben je zwanger of ben je net moeder? Kom!
Want het is niet (alleen) de roze wolk die op je wacht. 

Een cursus bestaande uit drie bijeenkomsten gericht op wat je straks allemaal te wachten staat.

Ideaal gesproken één als je zwanger bent en twee als je net of al eventjes moeder bent (maar voordat je met werken begint).

Voor meer informatie ga naar www.hartenreflecties.nl