Behandelconcept

Een kinderwens hebben, zwanger zijn, bevallen, het zijn levensfases die specifieke vragen en gevoelens oproepen. Gevoelens van blijdschap, maar soms ook onzekerheid, angst of somberheid. Dat u moet wennen aan de nieuwe situatie, is normaal. Maar als u het gevoel heeft dat u er niet uitkomt, of als de gevoelens of gedachten het dagelijkse leven negatief beïnvloeden, dan is het verstandig hulp te zoeken.

Psyche en Zwangerschap biedt generalistische basis ggz (GB GGZ) (voorheen: eerstelijnspsychologische zorg) aan zwangere en pas bevallen vrouwen met psychische problemen en aan vrouwen met psychische klachten tijdens een fertiliteitstraject. De zorg wordt geboden door GZ-psychologen. Alle psychologen werken zelfstandig, elk vanuit hun eigen praktijk. Op deze website bundelen zij de informatie over hun gezamenlijke specialisatie.

Wij proberen u zo snel mogelijk te zien, zo nodig ook (vlak) na de bevalling. Dit voorkomt dat de klachten verergeren.

Wilt u zich aanmelden? Dit kan alleen via ons aanmeldformulier >>

Soorten klachten

Het behandelconcept van Psyche en Zwangerschap richt zich met name op cliënten met lichte tot matig ernstige psychologische klachten. Vrouwen die een psycholoog van Psyche en Zwangerschap bezoeken hebben bijvoorbeeld problemen of vragen op het gebied van:

 • Somberheid en depressie
 • Angsten (bijvoorbeeld voor de bevalling of het moederschap)
 • Traumatische bevalling of trauma’s in het verleden
 • Verwerken van verlies, rouw
 • Zorgen rond vruchtbaarheidsproblematiek
 • Zorgen rondom de 20-weken echo
 • Dilemma rond abortus
 • Werkgerelateerde problemen
 • Relatieproblemen
 • Aanpassingsproblemen

Lees meer over:

Ook lichtere klachten verdienen behandeling omdat dan middels een korte behandeling problemen in de toekomst voorkomen kunnen worden.

Psyche en Zwangerschap richt zich niet op psychiatrische klachten zoals een (kraambed)psychose, schizofrenie of mensen bij wie sprake is van ernstige verslavings- of persoonlijkheidsproblematiek.

Wilt u zich aanmelden? Dit kan alleen via ons aanmeldformulier >>

Aanmelding en behandeling

Verwijzing:

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van de verzekering heeft u een verwijsbrief nodig van uw (huis-of bedrijfs-)arts. Deze verwijsbrief overhandigt u aan de psycholoog zodra er een intake is ingepland. Hierin moeten de volgende gegevens staan:

 • Naam en AGB-code huisarts
 • Datum verwijsbrief, moet voor een behandeling zijn afgegeven
 • Vermoeden van diagnose
 • Korte beschrijving van de klachten

Intake en behandeling:

Wilt u bij het eerste gesprek het volgende meenemen:

 • Verwijsbrief huisarts
 • Verzekeringspasje
 • Identiteitsbewijs

Tijdens de intake wordt ingeschat welke behandeling bij uw zorgvraag past. Dit is afhankelijk van de ernst en complexiteit van uw problematiek. De behandeling kan bestaan uit gesprekken, e-mailcontacten, (test-)diagnostiek en verslaglegging. Ook kan de behandelaar u een internetbehandeling adviseren.

Lees hier alles over Tarieven en verzekeraars.