Groepsbehandelingen

Een voordeel van groepsbehandeling is dat men allemaal in hetzelfde schuitje zit. In een groep kan men dingen van elkaar leren, een voorbeeld voor elkaar zijn en iets betekenen voor anderen. Een behandeling in een groep kan veel bieden door het samenspel van de vele interacties die ontstaan.
Onze psychologen hebben goede ervaringen met deze vorm van therapie.

Voluit Leven – Fertiliteit
Groepsbehandeling gericht op het verdragen van en omgaan met een fertiliteitstraject >>

Voluit Leven – Moeders met jonge kinderen
Groepsbehandeling voor moeders van baby’s en jonge kinderen, die met lichte tot matige angst- of stemmingsstoornissen kampen

Voluit Leven – Leven na verlies in de zwangerschap 
Groepsbehandeling gericht op leven na het overlijden van een kindje

Schematherapie groep voor mama’s met jonge kinderen
Groepsbehandeling voor moeders van baby’s en jonge kinderen, die last hebben van negatieve gedachten over zichzelf of zich overweldigd voelen

Thriving Mothers voor moeders met baby’s en jonge kinderen
Groepsbehandeling om meer psychische veerkracht en weerbaarheid te ervaren >>

Schematherapie groep voor mama’s to be
Een kortdurende schematherapie groep voor zwangere vrouwen die last hebben van somberheidsgevoelens en/of angstklachten en/of zich zorgen maken over de verbinding met de baby en/of bang zijn geen goede moeder te worden.