Groepsbehandelingen

Een voordeel van groepsbehandeling is dat men allemaal in hetzelfde schuitje zit. In een groep kan men dingen van elkaar leren, een voorbeeld voor elkaar zijn en iets betekensen voor anderen. Een behandeling in een groep kan veel bieden door het samenspel van de vele interacties die ontstaan.

Onze psychologen hebben goede ervaringen met deze vorm van therapie.

Voluit Leven Fertiliteit
Groepsbehandeling gericht op het verdragen van en omgaan met een fertiliteitstraject

Voluit Leven Jonge Moeders
Groepsbehandeling voor moeders van baby’s en jonge kinderen, die met lichte tot matige angst- of stemmingsstoornissen kampen

Voluit Leven – Leven na verlies in de zwangerschap 
Groepsbehandeling gericht op leven na het overlijden van een kindje