Cliënten

Het behandelconcept van Psyche en Zwangerschap richt zich met name op cliënten met lichte tot matig ernstige psychische klachten.

Individuele behandelingen voor cliënten Psychezwangerschap.nl

Een kinderwens hebben, zwanger zijn, bevallen, het zijn levensfases die specifieke vragen en gevoelens oproepen. Gevoelens van blijdschap, maar soms ook onzekerheid, angst of somberheid. Dat u moet wennen aan de nieuwe situatie, is normaal. Maar als u het gevoel heeft dat u er niet uitkomt, of als de gevoelens of gedachten het dagelijkse leven negatief beïnvloeden, dan is het verstandig hulp te zoeken.

Psychische klachten bij zwangerschap

Zwanger zijn is een nieuwe levensfase die specifieke vragen en gevoelens oproept. Naast gevoelens van blijdschap kunnen ook angst en somberheid voorkomen. Uit onderzoek blijkt dat één op de zes vrouwen last heeft van psychische klachten tijdens de zwangerschap. Lees meer >>

Kinderwens en fertiliteitstraject

Zwanger worden is een oncontroleerbaar en onvoorspelbaar proces, zeker als een vruchtbaarheidsbehandeling nodig is. Dat zwanger worden niet vanzelf gaat, kan bovendien oneerlijk en onrechtvaardig aanvoelen. Als je moeite hebt hiermee om te gaan, kunnen psychische klachten ontstaan. Lees meer >>

Na de bevalling

Niet alle vrouwen landen na de bevalling op een roze wolk. Na een moeizame bevalling is de kans op psychische klachten nog groter. Lees meer >>

Behandelconcept

Lees hier uitgebreide toelichting op het behandelconcept van Psyche en Zwangerschap >>

Aanmelden

Aanmelden voor behandeling kan alleen via ons aanmeldformulier >>

Groepsbehandeling

Psyche en zwangerschap verzorgt groepsbehandelingen voor vrouwen over de volgende onderwerpen:

Voluit leven fertiliteit
Groepsbehandeling gericht op het verdragen van en omgaan met een fertiliteitstraject >>

Voluit leven Jonge Moeders
Groepsbehandeling voor moeders van baby’s en jonge kinderen, die met lichte tot matige angst- of stemmingsstoornissen kampen >>