Aanmelden

Alleen middels het invullen van onderstaand aanmeldformulier kunnen cliënten zich voor behandeling aanmelden. Verwijzers kunnen eventueel samen met hun cliënt het aanmeldformulier invullen.

Op dit moment hebben wij geen wachtlijst voor een contractvrije psycholoog (www.contractvrijepsycholoog.nl).

De wachtlijst voor een gecontracteerde psycholoog is ruim 20 weken. Wij achten dit onverantwoord lang en zien de wachttijd alleen maar toenemen. Heeft u met spoed hulp nodig, neem dan contact op met uw huisarts. Of wellicht kunt u eerder terecht bij Arkin basis GGZ of GGZ inGeest.

Aanmeldingen met een naturapolis bij VGZ, Menzis, CZ, ONVZ of ASR (of een van hun labels) kunnen wij helaas niet meer aannemen.

De wachttijd voor een online behandeling is 2 weken (bij psycholoog Arwen Pel, contractvrij) of 4 weken (bij psycholoog Eva van Ormondt, contract Zilveren Kruis).

De wachttijd is nooit exact te voorspellen want is afhankelijk van het aantal aanmeldingen en de ruimte die beschikbaar komt bij onze psychologen. 

(*) Als vergoeding van belang is, check dan voordat u in behandeling gaat bij uw verzekeraar hoeveel er wordt vergoed in de Basis GGZ en of het van belang is dat u bij een gecontracteerde psycholoog in behandeling komt. Contractvrije psychologen (www.contractvrijepsycholoog.nl) hebben een minder lange wachtlijst. Binnen de basis GGZ wordt over het algemeen minimaal de helft vergoed, ongeacht wat voor polis u heeft. Lees hier meer over tarieven en verzekeraars.

Na het verwerken van uw aanmelding ontvangt u binnen maximaal drie dagen een mail. Ontvangt u deze niet, dan is uw aanmelding niet goed ontvangen. Voor dringende vragen, kunt u een mail sturen naar info@psychezwangerschap.nl.

====================================