Aanmelden

Alleen middels het invullen van onderstaand aanmeldformulier kunnen cliënten zich voor behandeling aanmelden. Verwijzers kunnen eventueel samen met hun cliënt het aanmeldformulier invullen.

LET OP: Wij achten onze wachtlijst op dit moment onverantwoord lang (minimaal 12 weken). Probeert u via uw huisarts een ander zorgtraject te vinden of contact uw zorgverzekeraar voor zorgbemiddeling.

Merith Cohen de Lara heeft een cliëntenstop. Voor een online behandeling is de wachttijd circa 2 weken. Voor de groepsbehandeling is er géén wachtlijst.

Een aantal psychologen van Prezens/InGeest en Arkin Basis GGZ heeft onlangs een cursus bij Merith Cohen de Lara gevolgd. Wellicht kunt u eerder terecht bij hen terecht:
– Prezens/InGeest: www.ggzingeest.nl
– Arkin Basis GGZ: arkinbasisggz.nl

Onze psychologen houden zich aan de geldende RIVM-regels en kunnen indien gewenst een online behandeling aanbieden.

Aanmeldingen worden driemaal per week verwerkt. Na het verwerken van uw aanmelding wordt er telefonisch of via e-mail contact met u opgenomen. Voor dringende vragen, kunt u een mail sturen naar info@psychezwangerschap.nl.

Contractvrije psychologen (www.contractvrijepsycholoog.nl) hebben vaak geen of een veel minder lange wachtlijst. Binnen de basis GGZ wordt over het algemeen minimaal de helft vergoed, ongeacht wat voor polis u heeft. Lees meer over tarieven en vergoedingen >>

====================================