Aanmelden

Alleen middels het invullen van onderstaand aanmeldformulier kunnen cliënten zich voor behandeling aanmelden. Verwijzers kunnen eventueel samen met hun cliënt het aanmeldformulier invullen.

Voor een niet-gecontracteerde psycholoog is de wachtlijst circa 5/6 weken. De wachttijd voor een gecontracteerde psycholoog (*) is minimaal 12 weken. De wachttijd is nooit exact te voorspellen want is afhankelijk van het aantal aanmeldingen en de ruimte die beschikbaar komt bij onze psychologen. 

(*) Als vergoeding van belang is, check dan voordat u in behandeling gaat bij uw verzekeraar hoeveel er wordt vergoed in de Basis GGZ en of het van belang is dat u bij een gecontracteerde psycholoog in behandeling komt. Contractvrije psychologen (www.contractvrijepsycholoog.nl) hebben een minder lange wachtlijst. Binnen de basis GGZ wordt over het algemeen minimaal de helft vergoed, ongeacht wat voor polis u heeft. Lees hier meer over tarieven en verzekeraars.

Onze psychologen houden zich aan de geldende RIVM-regels en kunnen indien gewenst een online behandeling aanbieden.

Na het verwerken van uw aanmelding wordt er telefonisch of via email contact met u opgenomen. Voor dringende vragen, kunt u een mail sturen naar info@psychezwangerschap.nl.

====================================