Aanmelden

Alleen middels het invullen van onderstaand aanmeldformulier kunnen cliënten zich voor behandeling aanmelden. Verwijzers kunnen eventueel samen met hun cliënt het aanmeldformulier invullen.

Aan de hieronder gemelde wachttijden, kan geen enkele garantie worden ontleend. 

De wachttijd voor een online behandeling (contractvrij of contract Zilveren Kruis, Menzis, ASR) is circa 6/8 weken. Een online behandeling is identiek aan een face to face behandeling.

De wachttijd voor een face to face behandeling bij een contractvrije psycholoog (www.contractvrijepsycholoog.nl) is minimaal 16 weken.

De wachttijd voor een face to face behandeling bij een gecontracteerde psycholoog is zo ontzettend lang en niet aan te geven, dat wij deze niet meer kunnen aannemen.

Wij geven ook groepsbehandelingen. Mocht u hiervoor interesse hebben, kunt u dit als toelichting aangeven op uw aanmeldformulier.

Heeft u met spoed hulp nodig, neem dan contact op met uw huisarts. Of misschien kunt u eerder terecht bij Arkin of inGeest.

Na het verwerken van uw aanmelding ontvangt u binnen maximaal drie dagen (in de vakanties kan het iets langer zijn) een mail. Ontvangt u deze niet, dan is uw aanmelding niet goed ontvangen. Voor dringende vragen, kunt u een mail sturen naar info@psychezwangerschap.nl.

====================================