Tarieven en verzekeraars

In 2021 heeft u vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van veel vormen van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ). Deze vergoeding valt onder het wettelijk vastgesteld eigen risico.

De meeste van onze psychologen hebben geen contracten met zorgverzekeraars (dit is een niet-gecontracteerde of contractvrije psycholoog). Als u bij een van hen voor volledige vergoeding in aanmerking wilt komen, is een zuivere restitutiepolis nodig. Bij een natura (of budget natura) polis, wordt een deel vergoed. Dit kan oplopen tot 80%. Op onze website is te zien welke psychologen met welke verzekeraars een contract hebben.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts of medisch specialist. Deze dient u tijdens de intake af te geven aan de betreffende psycholoog.

Psyche en Zwangerschap is geen behandelinstelling maar een verwijs- en kenniscentrum. Alle psychologen die aangesloten zijn bij Psyche en Zwangerschap zijn vrijgevestigde GZ-psychologen. Zij hebben dus hun eigen praktijk. Het tarief dat wordt gehanteerd voor de niet vergoede zorg is €90 – €110 per sessie. Bij niet vergoede zorg krijgt u uiteraard niet te maken met het wettelijk verplicht eigen risico.

Het intakegesprek wordt altijd vergoed indien er een verwijzing is van de (huis)arts. De intake zal altijd bestaan uit minimaal één gesprek, soms zullen een of meer diagnostische vragenlijsten worden ingezet.

Op basis van door de overheid vastgestelde criteria bepaalt de psycholoog of u op grond van uw diagnose in aanmerking komt voor vergoede zorg en welk behandeltraject van de GB-GGZ bij uw klachten passen.
1) Basis Kort – 294 minuten – € 522,13 – 2 tot 4 sessies
2) Basis Middel – 495 minuten – € 885,01 – 5 tot 7 sessies
3) Basis Intensief – 750 minuten – € 1.434,96 – 8 tot 11 sessies
4) Basis Chronisch – 753 minuten – € 1.380,49 – maximaal 11 sessies
5) Onvolledig behandeltraject – 120 minuten – € 228,04 – 1 tot 2 sessies

Binnen de duur van het gekozen behandeltraject moet alles gebeuren: consulten, administratie, diagnostiek, overleg met de huisarts, telefonisch contact, e-mailcontact, consultatie van specialisten etc. Een enkele keer zal uit de intake naar voren komen dat verwijzing (via de huisarts) naar de Specialistische GGZ nodig is. Deze behandelingen worden altijd vergoed.

Sommige lichte klachten, zoals bijvoorbeeld aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, zijn uitgesloten van verzekerde Generalistische Basis zorg. Als dit op basis van uw klachten tijdens de (vergoede) intake wordt geconstateerd, kan terug verwijzing naar de huisarts plaatsvinden. Mogelijk is dan de hulp die de huisarts met de POH-GGZ kan bieden voldoende.

Wanneer u ervoor kiest om toch bij de betreffende psycholoog in behandeling te komen, dan moet u de behandeling zelf betalen, eventueel vanuit de aanvullende verzekering.

Zie verder: www.zorgwijzer.nl/vergoeding/psychologie en www.contractvrijepsycholoog.nl