Tarieven en verzekeraars

In 2020 heeft u vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van veel vormen van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ). U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het wettelijk vastgesteld eigen risico.

In hoeverre de behandeling wordt vergoed, hangt af van de ernst van de klachten. Het intakegesprek wordt altijd vergoed indien er een verwijzing is van de (huis)arts. De intake zal altijd bestaan uit minimaal één gesprek, soms zullen een of meer diagnostische vragenlijsten worden ingezet.

Op basis van door de overheid vastgestelde criteria bepaalt de psycholoog of u op grond van uw diagnose in aanmerking komt voor vergoede zorg en welk behandeltraject van de GB-GGZ bij uw klachten passen.
1) GB-GGZ kort 294 minuten
2) GB-GGZ middel 495 minuten
3) GB-GGZ intensief 750 minuten

Binnen de duur van het gekozen behandeltraject moet alles gebeuren: consulten, administratie, diagnostiek, overleg met de huisarts, telefonisch contact, e-mailcontact, consultatie van specialisten etc. Een enkele keer zal uit de intake naar voren komen dat verwijzing (via de huisarts) naar de Specialistische GGZ nodig is. Deze behandelingen worden altijd vergoed.

Sommige lichte klachten, zoals bijvoorbeeld aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, zijn uitgesloten van verzekerde Generalistische Basis zorg. Als dit op basis van uw klachten tijdens de (vergoede) intake wordt geconstateerd, kan terug verwijzing naar de huisarts plaatsvinden. Mogelijk is dan de hulp die de huisarts met de POH-GGZ kan bieden voldoende.

Wanneer u ervoor kiest om toch bij de betreffende psycholoog in behandeling te komen, dan moet u de behandeling zelf betalen, eventueel vanuit de aanvullende verzekering.

Alle psychologen van Psyche en Zwangerschap zijn vrijgevestigde GZ-psychologen. Check bij de betreffende psycholoog welk tarief er wordt gehanteerd voor de niet vergoede zorg (gemiddeld €90 – €110 per sessie). Bij niet vergoede zorg krijgt u uiteraard niet te maken met het wettelijk verplicht eigen risico. Het eigen risico (voor allerlei vormen van gezondheidszorg uit de basisverzekering) zal in 2020 voor iedereen €385,- euro per kalenderjaar bedragen. Het eigen risico betaalt u aan de zorgverzekeraar.

Zie verder: www.zorgwijzer.nl/vergoeding/psychologie