Tarieven en verzekeraars

Op 1 januari 2022 gaat er iets veranderen in de ggz. Het zorgprestatiemodel wordt ingevoerd. Ook voor u als patiënt heeft dat gevolgen, onder andere voor uw eigen risico. Welke gevolgen het nieuwe model heeft, leest u in deze folder.

De meeste van onze psychologen hebben geen contracten met zorgverzekeraars (dit is een niet-gecontracteerde of contractvrije psycholoog). Als u bij een van hen voor volledige vergoeding in aanmerking wilt komen, is een zuivere restitutiepolis nodig. Bij een natura (of budget natura) polis, wordt een deel vergoed. In dit overzicht vindt u wat uw verzekeraar vergoedt. Op onze website is te zien welke psychologen met welke verzekeraars een contract hebben.

Meestal zijn 5 tot 10 sessies voldoende. Soms kan het traject nog korter zijn en soms is het nodig om wat langer door te gaan met de gesprekken. Ook de frequentie van de gesprekken verschilt van persoon tot persoon. De psycholoog zal na de intake met u bespreken hoeveel sessies u ongeveer nodig zult hebben. Een sessie van 45 tot 60 minuten kost tussen €90,- en €110,-.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts of medisch specialist. Deze dient u tijdens de intake af te geven aan de betreffende psycholoog.

Psyche en Zwangerschap is geen behandelinstelling maar een verwijs- en kenniscentrum. Alle psychologen die aangesloten zijn bij Psyche en Zwangerschap zijn vrijgevestigde GZ-psychologen. Zij hebben dus hun eigen praktijk.

Zie verder: www.zorgwijzer.nl/vergoeding/psychologie en www.contractvrijepsycholoog.nl