Werkwijze

Franchise in de zorg

Psyche en Zwangerschap is een franchise-onderneming in de zorg. Zij biedt kennis en informatie aan GZ-psychologen en heeft een consultatie- en informatiefunctie voor verwijzers. Tevens helpt zij verwijzers en cliënten GZ-psychologen te vinden die zich gespecialiseerd hebben in de behandeling van deze doelgroep.

Geen zorginstelling

Psyche en zwangerschap BV is nadrukkelijk géén zorginstelling of -maatschap. De uitvoering en verantwoordelijkheid van de behandeling ligt volledig bij de behandelaar. De therapeuten die zijn aangesloten bij Psyche en Zwangerschap zijn altijd een GZ-psycholoog/ EMDR therapeut die als vrijgevestigden werkzaam zijn in de Generalistische Basis GGZ.

Generalistische basis-ggz

Psyche en Zwangerschap biedt generalistische basis-ggz (GB GGZ) (voorheen:  eerstelijns psychologische zorg) aan zwangere en pas bevallen vrouwen met lichte tot matige psychische stoornissen. Op deze website bundelen wij de informatie over onze gezamenlijke specialisatie.

Lees ook Visie en Missie.