Werkwijze

Franchise in de zorg
Psyche en Zwangerschap is een franchise-onderneming in de zorg. Zij biedt kennis en informatie aan GZ-psychologen en heeft een consultatie- en informatiefunctie voor verwijzers. Tevens helpt zij verwijzers en cliënten GZ-psychologen te vinden die zich gespecialiseerd hebben in de behandeling van deze doelgroep.

Geen zorginstelling
Psyche en zwangerschap BV is nadrukkelijk géén zorginstelling of -maatschap. De uitvoering en verantwoordelijkheid van de behandeling ligt volledig bij de behandelaar. De behandelaar die aangesloten is bij Psyche en Zwangerschap is altijd een GZ-psycholoog/ EMDR therapeut die als vrijgevestigde werkzaam is in de Generalistische Basis GGZ.

Generalistische basis-ggz
Psyche en Zwangerschap biedt generalistische basis-ggz (GB GGZ) (voorheen:  eerstelijns psychologische zorg) aan zwangere en pas bevallen vrouwen met psychische problemen. Op deze website bundelen wij de informatie over onze gezamenlijke specialisatie.