Online Communities

Herstart Online Communities in Coronatijd

Algemeen
Tijdens de eerste Coronagolf in maart 2020 zijn verloskundigen en psychologen gestart met het geven van Online Communitiesvoor zwangere- en kraamvrouwen met spanningsklachten, angstklachten en somberheidsklachten.

Voor deze groep vrouwen is toen een programma ontwikkeld met drie bijeenkomsten, een keer per week. Het effectonderzoek dat hierbij plaatsvond liet zien dat vrouwen na deelname aan deze Online Communities gemiddeld minder mentale klachten hebben ervaren. 

Nu de tweede golf bezig is en het ernaar uitziet dat we nog lange tijd met, vooral sociale, beperkingen te maken hebben, hebben we besloten de Online Communities weer opnieuw aan te bieden. 

Doel van de Online Communities

 1. Het geven van up-to-date informatie over Corona en geboortezorg.
 2. Het aanbieden van technieken om de mentale klachten te verminderen.
 3. Het delen van ervaringen met andere vrouwen die in eenzelfde positie zitten.
 4. Plezier behouden (of terugkrijgen) in je zwangerschap.

Voor wie
De communities zijn bedoeld voor zwangere vrouwen en kraamvrouwen die bijvoorbeeld:

 • Piekeren
 • Slecht slapen
 • Veel zorgen hebben
 • Angstig zijn
 • Niet meer naar buiten durven
 • Gespannen zijn
 • De hele tijd het nieuws kijken 
 • Zorgen maken over besmetting
 • Angst hebben om nu te bevallen in het ziekenhuis
 • Erg geïsoleerd voelen
 • Zich zorgen maken over wat de spanning voor invloed heeft op de (ongeboren) baby
 • Onenigheid hebben met hun partner over de interpretatie van de regels

Hoe zien de Online Communities eruit

Een Online Community is een bijeenkomst van minimaal 6 en maximaal 10 vrouwen die gedurende drie weken 60 minuten online bij elkaar komen. De Community wordt begeleid door een verloskundige en een psycholoog/IMH-specialist die ervaring hebben met het behandelen van psychische klachten bij zwangere vrouwen en kraamvrouwen.

Elke bijeenkomst start met een rondje, waarin je meteen al een vraag kan stellen. De verloskundige heeft direct contact met een arts van de GGD en geeft de voorlichting op basis van het advies van het RIVM. De psychologen/ IMH-specialisten hebben kennis van stress en de invloed daarop op de zwangerschap en zijn bekend met diverse technieken om met spanningen en angst om te gaan.

In elke sessie is er gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te delen. Elke bijeenkomst wordt afgesloten met een mindfulness oefening.

Data
Woensdag 18 november 2020 | woensdag 25 november 2020 | woensdag 2 december 2020
Van 12:00 – 13:00 uur

Bij voldoende deelnemers zal een nieuwe groep gestart worden.

Aantal deelnemers per groep
Minimaal 6, maximaal 10 personen

Kosten 
€ 90,- voor drie bijeenkomsten van één uur, inclusief een online werkboek.
Helaas is er op dit moment (nog) geen subsidie voor beschikbaar en zijn we genoodzaakt een vergoeding te vragen voor deelname. Doel is kostendekkend te zijn.

Door wie
De begeleiding van de groepen zal gedaan worden door een verloskundige samen met een GZ-psycholoog gespecialiseerd in zwangerschap en het jonge kind. Zij hebben tijdens de eerste golf al ervaring opgedaan met het begeleiden van deze Online Communities.

Dit initiatief wordt nu uitgevoerd door:

Dr. Sasja Duijff, GZ-psycholoog, IMH specialist & Mindfulnesstrainer
Cecile Gunning, Klinisch psycholoog, psychotherapeut en IMH specialist
Chandelle van Gelder, verloskundige
Ruth Setz, verloskundige
Merith Cohen de Lara, GZ-psycholoog