Disclaimer

Psyche en zwangerschap BV is nadrukkelijk géén zorginstelling of -maatschap. De uitvoering en verantwoordelijkheid van de behandeling ligt volledig bij de behandelaar. De behandelaar die aangesloten is bij Psyche en Zwangerschap is altijd een GZ-psycholoog/ EMDR therapeut die als vrijgevestigde werkzaam is in de Generalistische Basis GGZ.

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en uitgezocht. Voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze informatie zijn wij niet aansprakelijk.